PUPPY PLANNING

Er zijn geen nesten gepland op dit moment

No litters are planned at the moment

As all responsible breeders not only do we care and nurture our puppies as if they were our children, we also wish to get to know our future puppy buyers before we confide them with one of our lovely pups. Prior to taking a puppy home with you, we would invite you to come and visit and get acquainted with us and with the breed. By doing so we can assess your needs and expectancies and guide you in your choice by finding the right pup for you. 

We are always open for a chat without a need to postpone your visit till there is a litter present.

We would like to inform you that we work with a waitinglist that is not brought public. To be placed on this list a visit to our kennel is mandatory.

We would also ask you to fill out a questionary so we can get to know you a little bit better. EN - NL - FR

Net als elke verantwoordelijke fokker zorgen we niet alleen voor gezonde en evenwichtige pups alsof het onze kinderen zijn, we wensen ook bekend te worden met toekomstige puppy kopers voor we hen een pup toe vertrouwen. Voordat U een pup met zich kan mee nemen, vragen we langs te komen en kennis te maken met ons en met het ras. Zo kunnen wij U bijstaan in uw keuze naar de gepaste pup voor U.

We zijn altijd beschikbaar voor een babbel en een bezoekje dient niet te wachten tot er een nest aanwezig is.

We willen U ook nog mede delen dat we met een wachtlijst werken die niet openbaar gemaakt wordt. En dat een bezoekje aan ons nodig is om op deze wachtlijst terecht te komen.

We vragen U ook graag om een vragenlijst te beantwoorden zodat we U reeds beter kunnen leren kennen. EN - NL - FR

Associations

We are bound to the renewed breeder code of conduct of the Irish Wolfhound Club Belgium and follow the rules of breeding conduct according to the KMSH which is affiliated to the  FCI-Pedigree.

Associaties

We hebben de vernieuwde erecode van de Ierse Wolfhonden Club België ondertekent en zijn hieraan onderhevig alsook het fokreglement van het Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus die gemachtigd is door het FCI.

Before a male or female is selected for breed we make sure they are in excellent health, no hidden genetic defects. Moreover, they have a valid heart exam test no older than 6 months. In addition, they are both conform to the breeding standard and the standards of the ICWB. Equally important is that their characters align with each other and with our vision.

Voordat een reu en teef geselecteerd worden voor de fok bekijken we of ze beide in goede gezondheid verkeren en geen verborgen, genetische, gebreken bezitten. Ook moeten ze in bezit zijn van een positieve hart test niet ouder dan 6 maanden. Beide honden dienen tevens conform te zijn aan de ras standaard en aan de standaard van de IWCB. Even belangrijk is dat hun karakters elkaar aanvullen en in lijn zijn met onze visie.

Each litter is closely followed from birth. With a daily weigh-in we monitor their progress. They are put on a strict deworming schedule and are vaccinated at scheduled dates. Moreover, they receive a Livershunt and DNA test at 7 weeks of age and each puppy is checked by the veterinarian on overall health. Mandatory documentation such as European passport and FCI-Pedigree accompany each pup as well as a one-year membership in the IWCB. The puppies will grow up in our family's epicentre, the living-room with the respect of their much needed rest and quiet. Our children will follow their every step and devellopment and will be a huge part in the familiarization with family life. 

Elk nest wordt nauw opgevolgd vanaf de geboorte, met een dagelijkse weging houden we hun vooruitgang goed bij. Ze krijgen een strikt ontwormingsschema en worden op de voorziene leeftijden gevaccineerd. Bovenop krijgen ze een Livershunt en DNA test op de leeftijd van 7 weken en wordt elke pup gecontroleerd door de dierenarts. De pupjes krijgen een Europees paspoort alsook hun FCI-stamboom met zich mee en een één-jarig lidmaatschap in de IWCB. De puppy's groeien op in de spotlight van ons gezinnetje, de living. Maar met het nodige respect voor hun rust en stilte. Onze kinderen zullen hun elke stap en ontwikkeling volgen en een groot deel uitmaken van hun gewenning aan het familie leven.